Encaixe de Camariñas 2.0 Encaixe de Camariñas 2.0

Inicio | Museo virtual do encaixe | Puntos | Medio par

Compartir:

Medio par

Medio par [Catálogo de Raizame do Encaixe Galego-Concepción Canoura Leira]

Medio par [Raizame do Encaixe Galego-Concepción Canoura Leira]

Tomando sempre un mesmo bolillo como guía e repetindo o cruce de medio par con sucesivos pares, faise o punto de medio par. Este punto emprégase para a formación de nutridos, dando o aspecto visual dun tecido transparente.  

Para poñer o pique neste punto (unha vez pasados todos os pares) collemos o último palillo polo que pasou o guía e xunto con este dámoslle unha volta ata esquerda e colocamos o pique. O guía volvémolo a pasar de novo polos demais bolillos no outro sentido, deixándoo no que pique o bolillo que volteamos coa guía.

Estes textos foron seleccionados da publicación do Concello de Camariñas Características del encaje de Camariñasda autora Concepción Canoura.


Feader Ministerio de agricultura, alimentaci�n y medio ambiente Xunta de Galicia Deputaci�n da Coru�a Galicia Agader