Encaixe de Camariñas 2.0 Encaixe de Camariñas 2.0

Inicio | Museo virtual do encaixe | Puntos | Par enteiro

Compartir:

Par enteiro

Par enteiro [Catálogo de Raizame do Encaixe Galego-Concepción Canoura Leira]

Par enteiro [Raizame do Encaixe Galego-Concepción Canoura Leira]

Tomando sempre un mesmo par como guía e repetindo o cruce de par enteiro con sucesivos pares, faise o punto de par enteiro.

Este punto emprégase para a formación de nutridos, dando aspecto visual dun tecido opaco.

Para colocar o pique no punto de par enteiro (unha vez pasados todos os pares) collemos os dous palillos guía, dámoslles dúas voltas cara a esquerda, colocamos o alfinete e facemos de novo o punto noutra dirección.

Se, previo o cruce do par enteiro, lle damos dúas ou máis voltas a cada par, teremos o punto de par enteiro volteado.

Estes textos foron seleccionados da publicación do Concello de Camariñas Características del encaje de Camariñasda autora Concepción Canoura.


Feader Ministerio de agricultura, alimentaci�n y medio ambiente Xunta de Galicia Deputaci�n da Coru�a Galicia Agader