Encaixe de Camariñas 2.0 Encaixe de Camariñas 2.0

Inicio | Museo virtual do encaixe | Puntos | Piques

Compartir:

Piques

Piques [Catálogo de Raizame do Encaixe Galego-Concepción Canoura Leira]

Piques [Raizame do Encaixe Galego-Concepción Canoura Leira]

Para facer este punto collemos dous pares de bolillos e damos tres ou máis voltas a cada par. Crúzanse os bolillos de medio par e ponse o alfinete, volvemos a voltear dúas veces cada par e cruzalos de novo de medio para pechar o pique.

Esta operación repítese para cada pique.

Este punto emprégase como fondo, dando un efecto de malla transparente.

Estes textos foron seleccionados da publicación do Concello de Camariñas Características del encaje de Camariñasda autora Concepción Canoura.


Feader Ministerio de agricultura, alimentaci�n y medio ambiente Xunta de Galicia Deputaci�n da Coru�a Galicia Agader