Encaixe de Camariñas 2.0 Encaixe de Camariñas 2.0

Inicio | Museo virtual do encaixe | Puntos | Viriles

Compartir:

Viriles

Viriles [Catálogo de Raizame do Encaixe Galego-Concepción Canoura Leira]

Viriles [Raizame do Encaixe Galego-Concepción Canoura Leira]

A súa forma é similar a unha araña inscrita nun rombo ( a veces nun círculo ou nun ovalo).

Para facer o viril hai que ter o punto de fondo traballando na metade superior do rombo.

Para facelo dánselle tres ou máis voltas a cada un dos pares e logo crúzanse de par enteiro da seguinte maneira: o 1 con 4, 5 e 6; o 2 co 4, 5 e 6 e o 3 co 4, 5 e 6. Desta forma, temos a parte superior do viril.

Repetindo as operacións anteriores pero a inversa, obtemos a parte inferior deste.

Estes textos foron seleccionados da publicación do Concello de Camariñas Características del encaje de Camariñasda autora Concepción Canoura.


Feader Ministerio de agricultura, alimentaci�n y medio ambiente Xunta de Galicia Deputaci�n da Coru�a Galicia Agader