Encaixe de Camariñas 2.0 Encaixe de Camariñas 2.0

Inicio | Museo virtual do encaixe | Ornamentación

Compartir:

Ornamentación

As cadeas [Catálogo de Encaixe Galego Tradicional-Concepción Canoura Leira]

As cadeas [Encaixe Galego Tradicional-Concepción Canoura Leira]

A ornamentación ou debuxo que presente o encaixe é unha característica que nos serve para clasificalo e diferencialo. Segundo a clasificación que propoñemos, o encaixe podemos dividilo en dous tipos:

Xeométrico: Neste tipo de encaixes non atopamos representados motivos concretos, se non unha continua repetición dun módulo básico ó longo de toda a labor, de maneira que se consigue un claro predominio da simetría e da harmonía en toda a peza. Este tipo de encaixes é o que atopamos en maior número en Camariñas e dos máis recoñecidos en todas as partes como encaixe de camariñán. Neles cabe destacar a presencia de gran número de zurcidos, que lles dan forza visual, e que en esta zona alcanzan gran perfección, da cal presumen as encaixeiras camariñáns, sendo realmente máis grosos e abarillados que os que se fan en Cataluña ou Almagro.

Ramo de San Xosé [Catálogo de Encaixe Galego Tradicional-Concepción Canoura Leira]

Ramo de San Xosé [Encaixe Galego Tradicional-Concepción Canoura Leira]

Figurativo: Neles cabe destacar a presencia de distintos tipos de figuras sobre un fondo formado a veces por unha maia xeométrica (formada por puntos de fondo) ou suxeitos por cordóns ou pares volteados ó resto da labor. Segundo o tipo de forma que representen podemos distinguir subtipos:

  • Animais:Neste tipo de encaixes existen gran cantidade de pezas que podemos considerar como froito da transferencia de modelos doutros lugares, como pode ser Almagro.
  • Vexetais: Son os motivos máis representados, en forma de flores, follas e ramas.
  • Antropomórficos: Nestos encaixes representanse figuras humanas e mitolóxicas.
  • Inanimado: Como poden ser os motivos relixiosos, letras ou outros, como por exemplo "as campás".
Estes textos foron seleccionados da publicación do Concello de Camariñas Características del encaje de Camariñasda autora Concepción Canoura.


Feader Ministerio de agricultura, alimentaci�n y medio ambiente Xunta de Galicia Deputaci�n da Coru�a Galicia Agader